Zielona energia - oferta, dlaczego warto, czym jest?

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA to firma podejmująca kompleksowe działania w kierunku zielonej energii. Co to oznacza w praktyce? W związku z wyzwaniami energetycznymi, których muszą podjąć się przedsiębiorcy przemysłowi, powołano Centralny Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich. W ramach tej inicjatywy współpracują ze sobą podmioty, które w swojej działalności chcą dążyć do korzystania z takich źródeł energii, które nie emitują szkodliwych związków do atmosfery. W taki sposób ŚGP INDUSTRIA pomaga rozwijać nowoczesne technologie, a tym samym przyczynia się do rozwoju gospodarczego swojego województwa. Centralny Klaster Wodorowy to inicjatywa związana z produkcją zielonego wodoru, w ramach której postawiono ambitne cele, które będą konsekwentnie realizowane aż do 2030 roku.

Zielona energia
obrazek prezentujacy
Świętokrzyska Grupa Przemysłowa
https://industria.eu/

Czym jest zielona energia?

Zielona energia to taka, która jest pozyskiwana w zrównoważony sposób, bez uwalniania niebezpiecznych substancji do środowiska naturalnego. To nie tylko szansa na rozwój gospodarki, ale również na ochronę klimatu. W związku z tym podmioty sygnujące deklarację do 2030 roku mają stworzyć takie źródła energii, które będą w stanie wyprodukować 4 TWh energii każdego roku – będą za to odpowiedzialne farmy fotowoltaiczne, które wraz z realizacją kolejnych etapów będą stawać się coraz bardziej wydajne. Ich działanie uzupełnione będzie o elektrolizery wodoru o mocy 250 MW. W związku z tym Centralny Klaster Wodorowy ma być w stanie wyprodukować aż 50 tysięcy ton wodoru, który będzie napędzał transport publiczny, ciężki sprzęt oraz ciężarówki. Działania te mają obniżyć roczną produkcję dwutlenku węgla aż o 400 tysięcy ton.

Dlaczego warto podjąć się inwestycji w Zieloną Energię?

Nie ulega wątpliwości, że dołączenie do tej inicjatywy jest szansą na lepszą przyszłość pod wieloma względami. Już w 2023 roku ma zostać zrealizowany pierwszy etap inwestycji, który pozwoli na zredukowanie emisji dwutlenku węgla o mniej więcej 1,6 ton. Instalacja urządzeń produkujących wodór pomoże zaspokoić potrzeby społeczeństwa w zakresie magazynowania energii, logistyki czy zamaszynowania. Centralny Klaster Wodorowy zrzesza takie podmioty, które dostrzegają w zielonej energii szansę na rozwój oraz możliwość korzyści dla środowiska, społeczeństwa oraz przedsiębiorców. Sygnatariusze tworzą platformę współpracy, w ramach której dzielą się wiedzą i doświadczeniem, a także wzajemnie wspierają swoje przedsięwzięcia. To właśnie z tych powodów warto podjąć się inwestycji w Zieloną Energię!